Årsmøte 2014

Årsmøtet ble avholdt kl. 18:00 onsdag 15. januar i Grefsen Kirke. Innkalling ble sendt ut til medlemmene 26.11.2013 i henhold til vedtektene. Oppdaterte versjoner av regnskap og budsjett er lagt inn. Oppdatert versjon av årsberetning, semesterplan og referat / protokoll er nå lagt inn. Det samme gjelder referatet: Referat årsmøte 2014 – Kammerkoret Utsikten

Saksliste
(for de av sakene der det foreligger dokumenter kan en klikke på  sakslistepunktet for å få opp disse):

 1. Registrering av stemmeberettigete – de som er a jour med kontingenten pr.31.12,13.
 2. Oppnevne ordstyrer og referent
 3. Innkalling til Generalforsamling i Kammerkoret Utsikten 2014 – Godkjenning av innkalling
 4. Oppnevne to personer til å undertegne protokoll
 5. Årsberetning-kammerkoret-utsikten-2013
 6. Semesterplan Utsikten vår 2014 (utkast)
 7. Regnskap 2013 – Korrigert
 8. Budsjett 2014 – korrigert
 9. Kontingent 2014
 10. Innkomne saker – skulle være styret i hende innen 31.12.13 (Ingen innkomne saker).
 11. Valg av styre og valgkomite

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *