Årsmøte 2015

Årsmøte for 2015 avholdes i henhold til innkalling onsdag 11.2.2015 kl. 18:00 i Grefsen Kirke.

Saksliste:

 1. Registrering av stemmeberettigete – de som er a jour med kontingenten pr.31.12,14
 2. Oppnevne ordstyrer og referent
 3. Godkjenne innkalling og saksliste
 4. Oppnevne to personer til å undertegne protokoll
 5. Styrets årsrapport
  Årsberetning-kammerkoret-utsikten-2014
 6. Handlingsplan for 2015
  Legges fram på møtet
 7. Regnskap 2014
  Resultatregnskap 2014
 8. Budsjett 2015
  Budsjett 2015
 9. Kontingent 2015
  Kontingent for 2015 foreslås uendret
 10. Valg av styre og valgkomite
  Styremedlemmer som er på valg stiller til gjenvalg.
 11. Forslag til endring av vedtekter
  Denne versjonen viser hvilke endringer som er foreslått: Vedtekter Kammerkoret Utsikten – revidert 05.02.2015
  “Ren versjon” som viser hvordan vedtektene blir etter et eventuelt endringsvedtak: Vedtekter Kammerkoret Utsikten – revidert 05.02.2015 – uten endringsmarkering
 12. Innkomne saker – må være styret i hende innen 31.01.15

Det avholdes medlemsmøte umiddelbart etter årsmøtet. Her blir det mulighet til å ta opp saker på en mer uformell måte. Vi håper møtene kan avvikles effektivt slik at vi får brukt mesteparten av tiden til å øve!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *