Årsmøte 2016

Saksdokumenter til årsmøtet 2016

Årsmøtet avholdes 2.3.2016 kl. 18:00 i Grefsen Kirke.

 1. Registrering av stemmeberettigete – de som er a jour med kontingenten pr.31.12,15.
 2. Oppnevner ordstyrer og referent
 3. Godkjenne innkalling og saksliste Innkalling til Generalforsamling i Kammerkoret Utsikten
 4. Oppnevne to personer til å undertegne protokoll
 5. Styrets årsberetning: Årsberetning-kammerkoret-utsikten-2015
 6. Handlingsplan for 2016 Semesterplan vår 2016
 7. Regnskap 2015 Regnskap 2015 Resultatregnskap 2015
 8. Budsjett 2016 Budsjett 2016
 9. Kontingent 2016
 10. Innkomne saker – må være styret i hende innen 15.02.16
 11. Valg av styret og valgkomiteen

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *