Årsmøte 2020

Det innkalles til ordinært årsmøte onsdag 26. februar 2020 kl. 18:00 i Grefsen kirke.
Dokumenter vil bli fortløpende lagt ut på denne siden frem mot møtet.

Saksliste:

 1. Registrering av stemmeberettigete – de som er a jour med kontingenten pr. 31.12.2019.
 2. Oppnevne ordstyrer og referent
 3. Godkjenne innkalling og saksliste
 4. Oppnevne to personer til å undertegne protokoll
 5. Styrets årsrapport
 6. Handlingsplan for 2020
 7. Regnskap 2019
 8. Budsjett 2020
 9. Kontingent 2020
 10. Innkomne saker – må være styret i hende innen 17.02.20
 11. Valg av styret og valgkomiteen

  Det kan eventuelt avholdes medlemsmøte i etterkant av årsmøtet. Øvelsen starter så snart vi er ferdig med møtene.