2020 Kammerkoret Utsikten søker ny dirigent fra januar 2020

Kammerkoret Utsikten er et blandet kor som ble stiftet i 2007. Koret har som mål å utføre korsang på høyt nivå.

Vårt repertoar er variert og omfatter store deler av den klassiske korlitteraturen, typisk nordisk musikk, store klassiske verk, kirkemusikk og et allsidig utvalg av verdslig korlitteratur. I de senere årene har vi også hatt stor glede av å fremføre mer rytmisk populærmusikk av ulik karakter. Konsertene gjennomføres ofte i samarbeid med anerkjente solister og musikere.

Koret er tilknyttet Grefsen kirke og bruker kirken som øvingslokale og konsertarena. Vi deltar regelmessig på kirkens gudstjenester, enten som fullt kammerkor eller med mindre grupper.

Koret har faste øvelser hver annen uke (onsdager fra 19:00 til 21:30), supplert med seminarer og ekstraøvelser i forbindelse med konserter. For å få til en effektiv innøving av sanger forventes det at medlemmene øver mellom øvelsene. For å gjøre dette enklere og mer effektivt benytter vi lydfiler, der hver stemmegruppe kan øve inn sin stemme og samtidig høre sangen i tutti-versjon.

Koret har i dag i overkant av 30 aktive medlemmer, godt fordelt på de ulike stemmegruppene. Vi har som regel 2-3 konserter hvert år, de fleste i Grefsen Kirke. Vår tradisjonelle Luciakonsert, som holdes grytidlig 13. desember hvert år, er en hyggelig tradisjon med stor stemning og full kirke. Vi har et trofast publikum som kommer på konsertene og gir oss gode tilbakemeldinger.

Vår nåværende dirigent, som også er en av korets grunnleggere, ønsker nå avløsning. Vi søker derfor etter en inspirerende og dyktig dirigent som kan ta koret vårt videre. Aller helst ønsker vi oss en dirigent som kan akkompagnere på øvelsene og kanskje også på konserter, som er en god pedagog og som gjerne kan lage lydfiler.

Stillingen er timelønnet, basert på standard satser, og ekstraarbeid i form av lydfilproduksjon, seminardeltakelse o.l. lønnes som tillegg.

Tiltredelse er januar 2020, men vi vil svært gjerne ta en ny dirigent med på planlegging av vårsemesteret, og vil gjerne treffes i løpet av høsten!

For å få litt mer inntrykk av korets aktiviteter de siste årene – sjekk bloggen vår https://kammerkoretutsikten.no . Her er også en lenke med muligheter for å lytte på et opptak som ble gjort på vår siste konsert i juni: https://app.box.com/s/hqn6sk3ld7se5sfnghx53rcbicskned8

Hvis dette høres interessant ut – ta så rakt som mulig kontakt med korets leder Inger Bjerke, pr. E-post inger@bj-v.no eller pr. telefon 905 68 722.