Årsmøte 2021

Det innkalles til ordinært årsmøte onsdag 2. mars 2022 kl. 18:00 i Grefsen kirke.
Dokumenter vil bli fortløpende lagt ut på denne siden frem mot møtet.

Saksliste:

 1. Registrering av stemmeberettigete – de som er a jour med kontingenten pr. 31.12.2021.
 2. Oppnevne ordstyrer og referent
 3. Godkjenne innkalling og saksliste
 4. Oppnevne to personer til å undertegne protokoll
 5. Styrets årsrapport
 6. Handlingsplan for 2022
 7. Regnskap 2021, Resultatregnskap 2021
 8. Budsjett 2022
 9. Kontingent 2022
 10. Valg av styret og valgkomiteen

  Det kan eventuelt avholdes medlemsmøte i etterkant av årsmøtet. Øvelsen starter så snart vi er ferdig med møtene.

Årsmøte 2021 – signert protokoll