Generalprøve Sigvart Dagsland

Disse opptakene er råopptak fra generalprøven. Et par steder er det forsøkt satt sammen et par deler hvor det var pause i mellom, uten å forsøke å få det sømløst. Hensikten med opptakene er å ha et lite minne fra konserten, samt å lære.