Årsmøte 2024

Onsdag 13. mars 2024 kl.20.00 i Grefsen kirke
Saksliste:

 1. Registrering av stemmeberettigete – de som er a jour med kontingenten pr. 31.12.23.
 2. Oppnevne ordstyrer og referent
 3. Godkjenne innkalling og saksliste.
 4. Oppnevne to personer til å undertegne protokoll.
 5. Styrets årsrapport.
 6. Handlingsplan for 2024. Styret legger fram handlingsplanen for resten av 2024 muntlig.
 7. Resultatregnskap 2023.
 8. Budsjett 2024.
 9. Kontingent 2024
 10. Innkomne saker.
 11. Valg av styret og valgkomite